Anläggning 23
|
AMA RA MER
Fyllning genom nedpressning för väg, plan, järnväg o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.72Fyllning genom nedpressning för väg, plan, järnväg o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Vid successiv nedpressning ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange

 • krav på material, bland annat ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Volym som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • friktionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet till övervägande del beror på friktion mellan partiklarna (TNC 95) Sand är exempel på friktionsjord.

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kohesionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet förutom av friktion också beror av kohesion (TNC 95) Lera är exempel på kohesionsjord.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • styrning:

  (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

 • säkerhetsklass:

  indelning av konstruktioner efter skadekonsekvens vid brott

Till toppen av sidan