Anläggning 23
|
AMA
Fyllning för bankfyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.612Fyllning för bankfyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan