Anläggning 23
|
AMA
Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på pålar för väg, plan, järnväg o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.6112Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på pålar för väg, plan, järnväg o d

AMA

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan