Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.61Fyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Fyllning på mantelburna pålar ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik tidpunkter för fyllning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan