Anläggning 23
|
RA
Fyllning mot spont
Generation 
Anläggning 23

CEB.54Fyllning mot spont

RA

Ange

  • krav på material
  • krav eller restriktioner på fyllning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan