Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning mot fundament
Generation 
Anläggning 23

CEB.53Fyllning mot fundament

RA

Avser andra fundament än brofundament.

Åberopa ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan