Anläggning 23
|
AMA
Fyllning med grovkrossad sprängsten mot bro, mur o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.524Fyllning med grovkrossad sprängsten mot bro, mur o d

AMA

MATERIAL OCH VARUKRAV

Fyllning ska utföras med material ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan