Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning mot byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEB.51Fyllning mot byggnad

AMA

Fyllning mot byggnad utanför dränerande lager ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på material
  • krav på fyllning och packning
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan