Anläggning 23
|
RA
Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av brygga, kaj o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.432Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av brygga, kaj o d

Begreppsbestämningar

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan