Anläggning 23
|
RA
Fyllning för grundläggning av brygga, kaj o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.43Fyllning för grundläggning av brygga, kaj o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan