Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m
Generation 
Anläggning 23

CEB.423Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m

AMA

Fyllning ska utföras med krossad Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan