Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m
Generation 
Anläggning 23

CEB.421Fyllning med sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m

AMA

Begreppsbestämningar

  • bergterrass:

    terrass bestående av fast berg eller sprängsten

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan