Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m
Generation 
Anläggning 23

CEB.42Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m

AMA

Släntblocksmur

Bädd ska utföras av dränerande material, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • stenmjöl:

  krossat bergmaterial, fraktionsgränser 0 och 8 mm Vanligen förekommande fraktioner: 0–2 mm, 0–4 mm och 0–8 mm.

Till toppen av sidan