Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av bro
Generation 
Anläggning 23

CEB.413Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av bro

AMA

Kurvor över kornstorleksfördelningen för fyllningsmaterial ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att detta material är lämpligt för

  • grundläggning av ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • rörbro:

    bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan