Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för grundläggning av bro
Generation 
Anläggning 23

CEB.41Fyllning för grundläggning av bro

AMA

Rörbro

Rörbädd ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på speciella ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergterrass:

  terrass bestående av fast berg eller sprängsten

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

Till toppen av sidan