Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för spåranläggning
Generation 
Anläggning 23

CEB.3Fyllning för spåranläggning

AMA

Organisk halt i jordmaterial får vara högst 2 viktprocent.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på särskild ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan