Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning under fribärande golv
Generation 
Anläggning 23

CEB.22Fyllning under fribärande golv

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3, 4 eller 5A ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på hur färdig yta ska avjämnas och tätas så att ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan