Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med grovkornig jord för grundläggning av byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEB.215Fyllning med grovkornig jord för grundläggning av byggnad

RA

Utförande enligt denna kod och rubrik kan väljas om det ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • vattenkvot:

    kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan