Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med sprängsten för grundläggning av byggnad
Generation 
Anläggning 23

CEB.211Fyllning med sprängsten för grundläggning av byggnad

AMA

Fyllning ska utföras till sådan nivå under blivande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser fyllning bestående av okrossad och osorterad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan