Anläggning 23
|
AMA MER
Fyllning för byggnad, golv o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.2Fyllning för byggnad, golv o d

AMA

Underlag för fyllning får inte vara fruset. Snö och is ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Komplettering av mätregel enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan