Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CEB.122Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 12, 13 eller 14, tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange att fyllning ska utföras med materialtyp 12b–14a, tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan