Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med sprängsten för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CEB.121Fyllning med sprängsten för vegetationsyta

AMA

Fyllning ska utföras till sådan nivå under blivande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sprängstensfyllning:

    fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan