Anläggning 23
|
AMA
Fyllning kategori C efter schakt för utskiftning och utspetsning
Generation 
Anläggning 23

CEB.1133Fyllning kategori C efter schakt för utskiftning och utspetsning

AMA

Fyllning efter schakt för utskiftning och utspetsning ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

  • utskiftning:

    utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan