Anläggning 23
|
AMA
Fyllning kategori A efter schakt för utskiftning och utspetsning
Generation 
Anläggning 23

CEB.1131Fyllning kategori A efter schakt för utskiftning och utspetsning

AMA

Fyllning efter schakt för utskiftning och utspetsning ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • utskiftning:

    utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan