Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.113Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik eventuellt andra krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • utskiftning:

    utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan