Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta
Generation 
Anläggning 23

CEB.1123Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3B, 4A, 4B eller ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan