Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.11222Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan o d

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 3B, 4A, 4B eller 5A ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

  • vattenkvot:

    kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan