Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.11212Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan o d

AMA

Fyllning ska utföras med materialtyp 3B, 4A, 4B eller 5A ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

  • vattenkvot:

    kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

Till toppen av sidan