Anläggning 23
|
AMA
Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.112Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan