Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning kategori C med sprängsten för väg, plan o d samt sammansatt yta
Generation 
Anläggning 23

CEB.1113Fyllning kategori C med sprängsten för väg, plan o d samt sammansatt yta

AMA

Fyllning upp till terrassyta får utföras som ändtipp. ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan