Anläggning 23
|
RA
Valfri sponttyp
Generation 
Anläggning 23

CDF.11Valfri sponttyp

RA

Ange om beställaren ska informeras om vilken typ av spont ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spont:

    i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

Till toppen av sidan