Anläggning 23
|
RA
TÄTNING AV BERG KRING RÖRLEDNINGAR O D
Generation 
Anläggning 23

CDETÄTNING AV BERG KRING RÖRLEDNINGAR O D

RA

Avser tätning kring mediarör i borrhål i berg enligt CBF.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • kontrollplan:

    dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan