Anläggning 23
|
RA
Sprickinjektering kring rörledning o d med cementbaserat injekteringsmedel
Generation 
Anläggning 23

CDE.111Sprickinjektering kring rörledning o d med cementbaserat injekteringsmedel

RA

Ange

  • typ av cement och bruksblandning
  • gräns för vct för ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bentonit:

    lera av vulkaniskt ursprung med svällningsegenskaper

  • vct:

    vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan