Anläggning 23
|
AMA RA
Ridåinjektering
Generation 
Anläggning 23

CDD.14Ridåinjektering

AMA

Öppna schakt och vertikalschakt under grundvattenytan ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

Till toppen av sidan