Anläggning 23
|
AMA RA
Förinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel
Generation 
Anläggning 23

CDD.112Förinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel

AMA

Ange om annat injekteringsutförande än i AMA angivet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förinjektering:

    injektering i förväg av bergmassa som omger bergparti som ska sprängas ut

Till toppen av sidan