Anläggning 23
|
AMA RA
Förinjektering med cementbaserat injekteringsmedel
Generation 
Anläggning 23

CDD.111Förinjektering med cementbaserat injekteringsmedel

AMA

Förinjektering ska utföras så att största möjliga flöde ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om annat injekteringsutförande än i AMA angivet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förinjektering:

    injektering i förväg av bergmassa som omger bergparti som ska sprängas ut

Till toppen av sidan