Anläggning 23
|
AMA RA
Förinjektering
Generation 
Anläggning 23

CDD.11Förinjektering

AMA

Borrhålsdiameter för injekteringshål ska vara mellan 48 mm och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om selektiv eller ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan