Anläggning 23
|
AMA RA
Bergförankring med bult, linor och nät
Generation 
Anläggning 23

CDC.1Bergförankring med bult, linor och nät

AMA

Borrhålens längd och diameter ska anpassas till de ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser borrning och montering av bult, stag, linor och nät i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergbult:

  bult för förankring i fast berg Bergbult benämns efter material och det förankringssystem som väljs (TNC 73).

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan