Anläggning 23
|
AMA RA MER
JORDFÖRSTÄRKNING M M
Generation 
Anläggning 23

CDBJORDFÖRSTÄRKNING M M

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • geotekniska ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • jordförstärkning:

  åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan