Anläggning 23
|
AMA RA MER
Djuppackning genom vibrering
Generation 
Anläggning 23

CDB.61Djuppackning genom vibrering

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • utrustning, erforderlig ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Antal som mäts är ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan