Anläggning 23
|
AMA RA MER
Armering av jord med jordspikar
Generation 
Anläggning 23

CDB.41Armering av jord med jordspikar

AMA

RA

Ange

  • typ av jordspikar
  • teknisk livslängd ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontrollobjekt:

    (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

Till toppen av sidan