Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordförstärkning genom ytstabilisering
Generation 
Anläggning 23

CDB.3Jordförstärkning genom ytstabilisering

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Samtliga inblandningsmedel ska ha ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SS-EN 16907-4 avseende krav på material och utförande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • stabilisering:

  (vid vägbyggnad) förbättring av ett obundet materials egenskaper, till exempel genom inblandning av hydrauliska eller bituminösa bindemedel

 • undergrund:

  del av mark till vilken last överförs från grundkonstruktionen för en byggnad, en bro, en vägkropp eller dylikt; se figur under terrass

 • ytstabilisering:

  metod för att öka jords bärförmåga i markytan

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan