Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jetinjektering
Generation 
Anläggning 23

CDB.211Jetinjektering

AMA

Jetinjektering ska utföras enligt krav i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • dimension
 • pelarlängd eller injekteringsnivåer
 • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • foderrör:

  (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73) (vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollprogram:

  en sammanställning av de kontroller som ska utföras i ett uppdrag

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan