Anläggning 23
|
AMA MER
BORRNING AV PÅLAR
Generation 
Anläggning 23

CCDBORRNING AV PÅLAR

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Borrade pålar med diameter ≥ 300 mm ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • efterslagning:

    (vid pålning) verifiering av tidigare bestämd geoteknisk bärförmåga en tid efter pålens installation

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan