Anläggning 23
|
AMA RA
Borrning av stålkärnepålar
Generation 
Anläggning 23

CCD.21Borrning av stålkärnepålar

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Distanser mellan foderrör och kärna ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • dimensioner och stålsort ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • cementsuspension:

  blandning av cement och vatten, även tillsatser kan förekomma

 • foderrör:

  (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73) (vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • förinjektering:

  injektering i förväg av bergmassa som omger bergparti som ska sprängas ut

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • stoppslagning:

  (vid pålning) verifiering av påles geotekniska bärförmåga genom tillämpning av sjunkningskriterier som kan vara framtagna via hävdvunna åtgärder, WEAP-analys eller stötvågsmätning Tillämpas i huvudsak för spetsburna pålar.

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan