Anläggning 23
|
AMA RA MER
TRYCKNING AV PÅLAR
Generation 
Anläggning 23

CCCTRYCKNING AV PÅLAR

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Om sprickbildning upptäcks i den ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • påltyp
 • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • efterslagning:

  (vid pålning) verifiering av tidigare bestämd geoteknisk bärförmåga en tid efter pålens installation

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan