Anläggning 23
|
AMA RA MER
Slagning av pålar av trä
Generation 
Anläggning 23

CCB.3Slagning av pålar av trä

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Påle ska ha en spetsdiameter av minst ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Vid minskad längd för slagen påle ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • friktionsjord:

    jord vars skjuvhållfasthet till övervägande del beror på friktion mellan partiklarna (TNC 95) Sand är exempel på friktionsjord.

  • stoppslagning:

    (vid pålning) verifiering av påles geotekniska bärförmåga genom tillämpning av sjunkningskriterier som kan vara framtagna via hävdvunna åtgärder, WEAP-analys eller stötvågsmätning Tillämpas i huvudsak för spetsburna pålar.

Till toppen av sidan