Anläggning 23
|
AMA RA MER
Slagning av pålar av stål
Generation 
Anläggning 23

CCB.2Slagning av pålar av stål

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Påles centrumlinje får i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Tillägg till ersättning

Vid minskad längd (avdrag) för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • cementsuspension:

  blandning av cement och vatten, även tillsatser kan förekomma

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • stoppslagning:

  (vid pålning) verifiering av påles geotekniska bärförmåga genom tillämpning av sjunkningskriterier som kan vara framtagna via hävdvunna åtgärder, WEAP-analys eller stötvågsmätning Tillämpas i huvudsak för spetsburna pålar.

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan