Anläggning 23
|
AMA RA MER
Slagning av pålar av betong
Generation 
Anläggning 23

CCB.1Slagning av pålar av betong

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongpåle ska uppfylla ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Vid minskad längd (avdrag) för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • cementsuspension:

  blandning av cement och vatten, även tillsatser kan förekomma

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • spetsburen påle:

  påle där huvuddelen av lasten överförs till berg eller bärkraftigt jordlager genom pålspetsen (TNC 95)

 • stoppslagning:

  (vid pålning) verifiering av påles geotekniska bärförmåga genom tillämpning av sjunkningskriterier som kan vara framtagna via hävdvunna åtgärder, WEAP-analys eller stötvågsmätning Tillämpas i huvudsak för spetsburna pålar.

Till toppen av sidan