Anläggning 23
|
AMA RA
PÅLNING
Generation 
Anläggning 23

CCPÅLNING

AMA

Pålning ska utföras med beaktande av markförhållandenas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • krav på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan